Ako sa oslavuje čistá kresťanská sviatosť Zvestovania? | pangudownloads.com
psychologie

Ako sa oslavuje čistá kresťanská sviatosť Zvestovania?

Zvestovanie je jasná kresťanská dovolenka “dobré správy“. V tento deň sa objavil fenomén Archanjel Gabriel Panne Márii s novinkami o budúcom zrození Ježiša Krista. Aký je dátum tejto dovolenky? Podľa kánonov pravoslávnej cirkvi sa 7. apríla oslavuje Zvestovanie Panny Márie.

Ako sa oslavuje čistá kresťanská sviatosť Zvestovania?

V roku 2016, ako tomu bolo vždy, zostáva dátum rovnaký. Mimochodom, táto cirkevná sviatok sa od nepamäti volá inak. Kedysi to bolo nazvané koncepciou Krista, neskôr – Zvestovaním Krista, začiatkom zmierenia, Zvestovaním anjela Panny Márie. O tom, ako a kde prvýkrát bola jasná dovolenka, nič nie je známe.

Ale je známe, že v staroveku 560 cisár Justinian označil jeho jediný krátky názov a označil konkrétny dátum osláv, ktoré sa stali 25. aprílom podľa starého štýlu. Mnoho posvätných rituálov a dohôd je spojených s týmto posvätným sviatkom.

Niektorí zbožne veria v znamenia, ktoré sa objavili v Zvestovaní. Iné dokonca hádajte tento deň! Ale skutoční kresťania vedia, že cirkev nestoja na jednej úrovni s čarodejstvom a pohanstvom, preto považujú všetky takéto činy za veľký hriech v živote.

Trochu histórie …

Odkiaľ to pochádza a čo presne je sviatok Zvestovania?

Najsvätejšia Panna bola vzkriesená v kostole do štrnástich rokov. Po dosiahnutí plnoletosti sa musela vrátiť do domu svojho otca alebo sa oženiť.

Kňazi žiadali druhú, ale Panna Mária im vyhlásila svoj úmysel a sľub pred Bohom, aby zostali navždy bezúhonné. Vtedy kňazi poučili starého muža Jozefa, jej vzdialeného príbuzného, ​​aby si zachoval panenstvo. Žijúci v Nazarete, Panna viedla rovnako skromný, oddychový a nepoškvrnený životný štýl, ako v chráme.

Ako sa oslavuje čistá kresťanská sviatosť Zvestovania?

Mesiac po tom, čo bola poslaná do domu Jozefa, Panna si prečítal Svätý Písmo vo svojej izbe, objavil sa jej anjel a oznámil jej a povedal:Raduj sa, požehnaný! Blahoslavení si medzi ženami a Hospodin s tebou!“. Informoval Máriu, že má pocit, že je matkou Božieho syna.

Potom sa Panna v rozpakoch spýtala, ako táto žena môže porodiť, že nevedela muža. Na ktorú anjel odpovedal: “Svätý vás nájde, či vás mocný moc Najvyššieho zatienil, a preto sa narodený bude nazývať Syn Boží!“. Maria sa spoliehala na Božiu vôľu a zašepkala: “Nech je to podľa môjho slova, Pane“.

Táto udalosť sa volala Zvestovanie, označujúca začiatok narodenia Ježiša Krista – spasiteľa ľudských duší. A to bolo s ním, že sa začali dlhé evanjelické dejiny, pred ktorými vianočné úteky unikli do Egypta, pokušenie v púšti, uzdravenie posvätených, Posledná večera, zatknutie, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie …

Obaja na Západe a na východe sa tento sviatok oslavuje 25. marca podľa starého štýlu alebo 7. apríla podľa nového štýlu.

Tradície a znaky Zvestovania

Zvestovanie je slávnosť oslavovaná kresťanmi po celom svete. V tento deň sa ľudia snažia dodržiavať posvätné pravidlá – nesmú prisahať, nesmie sa dopustiť cudzoložstva, nepodliehať hriešnym pokušeniam. V tento deň sú veriaci prísne zakázaní pracovať: každý kresťan by sa mal radovať a radovať sa z rýchleho narodenia Mesiáša.

Ako sa oslavuje čistá kresťanská sviatosť Zvestovania?

Hlavnou tradíciou tejto dovolenky bolo prepustenie vtákov nahor – tento symbol predstavoval slobodu, ktorú Boh dal celému svetu. Verilo sa, a stále sa verí, že človek, ktorý tento rok vydal vták, bude po celý rok požehnaný samotným Pánom – získa šťastie, milosť a božskú ochranu.

Od nepamäti v Rusku sa Zvestovanie zjednotilo s tretím, posledným stretnutím jari. Predpokladalo sa, že mráz už nie je predvídateľný a že jar plne vstúpil do svojich práv, keď prebudil celú prírodu z hibernácie.

V tento deň starí slovanskí pohania často robia rituály a rituály pre zdravie, krásu a dlhovekosť. Mládež skočí nad ohňom, aby očistili všetky svoje hriechy, a zrelý a starší ľudia umývajú tvár a telo poslednou rozmrazenou vodou na ten istý účel.

Hlavným znakom Zvestovania je skutočnosť, že v tento deň nie je dovolené robiť nič. Ako sme už spomenuli, kresťania v tento deň sa nenachádzajú v žiadnej práci a radujú sa len z koncepcie Spasiteľa.

Dievčatá na dovolenke nemôžu dokonca splétať pásy – predpokladá sa, že tak mladá dáma môže zameniť závit svojho osudu a ísť na nesprávnu cestu, ktorá by mala dodržiavať. Toto pravidlo platí nielen pre ľudí. Hovorí sa, že aj vtáky nerobia hniezda na jasnú dovolenku a jediné “nepočúvnuť“Kukúčko už bolo potrestané za to, čo urobila.

Aké iné znamenia sú pre kresťanské sviatky Zvestovania?

Ako sa oslavuje čistá kresťanská sviatosť Zvestovania?
 • V tento deň by ste v žiadnom prípade nemali dávať dlhy a vo všeobecnosti by ste si niečo vybrali z domu. Dokonca aj vtedy, keď prišiel sused, aby vás požiadal o soľ alebo kuracie vajcia, pokúste sa ju taktne odmietnuť. Domnievame sa, že dávať ich v tento deň, dáte nielen niečo, alebo produkt, ale aj zdravie a pohodu. Tí, ktorí požičiavajú peniaze na Zvestovanie, nebudú mať peniaze na celý rok. Pravdepodobné kariérne problémy a ponižovanie;
 • Nemali by ste robiť nič s vlasmi: nechajte si vlasy strihať, baliť, maľovať. Takže môžete “zamieňať“Ich osud a osobne sa zbaviť najvyššieho šťastia, harmónie a prosperity;
 • Pozrite sa na tento deň v týždni, kedy tento rok padol sviatok. Práve v tento deň (v priebehu nasledujúceho roka) nemôžete začať žiadne vážne obchodné záležitosti, uzavrieť obchody, získať prácu, otvoriť svoje projekty;
 • Rusí čarodejní lekári radili svojim “pacienti“40 krát za sebou, zavolajte jej manžel” obľúbený “ráno. Tento obrad nemá nič spoločné s čiernym privorotam, ale hovoria, že vďaka nemu v dome celý rok je láska, úcta a idyla;
 • Prejdite k Zvestovaniu do kostola alebo do Lavry a zasväte vodu (alebo kúsok prosforky). Tieto veci sa stanú skutočne liečebnými a určite pomôžu, ak sa niekto v dome bude chorý;
 • Zasvätený blagoveshchenskaya prosfor môže pomôcť poľnohospodárom a záhradníkom. Ak vykopáte kus v každom rohu vášho webu – nezabudnite získať bohatú úrody. A chráňte svoj majetok pred zlodejmi a nešťastnými ľuďmi;
 • Na tento deň už nemusíte nosiť nové šaty. V opačnom prípade buďte pripravení na ich roztrhnutie alebo sfarbenie bez možnosti obnovy. V dávnych dobách sa dievčatá, ktoré snívali o chvále zakúpených alebo šitých vecí, ich dnes v tajnosti donesli;
 • Ako sa oslavuje čistá kresťanská sviatosť Zvestovania?Ak v deň Zvestovania nevidíte vlaštovky – čakajte na studený prameň;
 • Ak chcete získať dobré zdravie a úprimné šťastie, musíte tento deň spáliť nejakú soľ. A použite ho po zamýšľanom účelu. Ale nie v samotnom Zvestovaní – musíte si uvedomiť, že na dovolenke nemôžete variť a robiť žiadne domáce práce;
 • V tento deň je lepšie nestaviť nič a nenasiať na svoju zem. Hovorí sa, že ľudia často nedokázali zlovrať;
 • A čo je najdôležitejšie, Zvestovanie je niečo ako nový rok. Veriaci hovoria, že keď sa s ním stretnete, strávite zvyšok budúceho roka.

Ak sa zvestovanie uskutočnilo s Veľkou nocou, nie je zrušená žiadna dovolenka. A ak sa stalo v deň pôstu, oslabuje sa na tejto svätej dovolenke.

Kedy bude slávnosť zvestovania v roku 2016? Ako vždy, 7. apríla. Nezamieňajte ho s “premenlivý“Easter. Nechajte svoj jasný prázdninový štítok celý nasledujúci rok!

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

4 + 2 =