psychologie

Pomáhame Nicholasovi zázračnému robotníkovi

Modlitba k patrónovým svätým je posvätná činnosť, ktorá prináša veriacim kresťanom duchovnú veriacu a úľavu.

Pomáhame Nicholasovi zázračnému robotníkovi

Predpokladá sa, že naše problémy vo všetkých sférach života sú spojené s tým, že sme zahmutý duchovným videním a svetské obavy veľmi rozptýlia od uctievania Pána. Aby boli očistení od povrchnej a posilnenej vo viere, vykonávajú cyklus modlitieb k Mikulášovi zázračnému robotníkovi. Ako správne vykonávať takú domácu službu a môže zlepšiť váš osud k lepšiemu? 

Modlitba k Mikulášovi zázrakom, zmena osudu

Túto modlitbu vyslovujú veriaci, ktorí potrebujú ochranu pred nečakanými kalamitami, žiadajú o liečenie vážnou chorobou, vlastnou alebo milovanou osobou a pred cestou, aby zmiernili ťažkosti na ceste.

Ale úžasný efekt tejto modlitby je príležitosť úplne zmeniť váš osud k lepšiemu.

Slová modlitby a rituál, ktorý ju sprevádza, sa pripisujú zázračnému pôsobeniu ľudí, ktoré však z pohľadu cirkvi hraničí s pohanskými viery. Ak ste kresťan, určite sa obráťte na túto modlitbu správnym postojom. Nehľadajte lepšiu modlitbu, dlhší text, zložitejší rituál, ale postavte sa v srdci do pokory, zatiaľ čo sa modlíte, dajte do svojej žiadosti pocit úplného prijatia vášho osudu bez ohľadu na to, aká ťažká sa môže zdať. 

Ako zorganizovať modlitbu doma

Rovnako ako v iných formách služby Pánovi existujú odporúčania, ktoré robia rituál správne a pomáhajú lepšie vyjadriť duchovné ašpirácie. Ak nenájdete niečo - napríklad nie je žiadna zasvätená ikona, žiadna lampa - nenechajte sa opustiť svoj plán, stačí vynaložiť viac úsilia na sústredenú modlitbu.

Vediete spôsob života, ktorý je pre pravoslávneho kresťana slušný, vyhýbať sa jedeniu, fajčeniu a pitiu počas dní modlitby. To samozrejme nie je rýchly, ale vyžaduje aj prísnosť voči seba samému.

Modlitba, meniaci sa osud, sa každých štyridsať dní číta denne bez zanedbania. Ak ste zabudli, nemohli ste - začať počítať znova.

Pripravte si text, naučte sa ho srdcom a ak máte zlú pamäť a slová sú zmätené, prečítajte si z listu.

Potrebujete modliť sa k Mikulášovi Miracle-Worker trikrát nahlas, s nízkym hlasom a psychicky. Mentálna výpoveď má najväčšiu moc - bola vždy braná do úvahy vo všetkých náboženstvách.

Modliť sa je potrebné pre obraz - na tento účel položte pred vami na východnej strane ikonu zasvätenú v chráme. Nechcem to skrývať štyridsať dní, a ak naozaj uveríte, potom ho nechajte ďalej a zasväte miestnosť. V miestnosti s ikonami by mala byť vždy čistá, nemôžete prisahať, sledovať televíziu a variť jedlo.

Osvetľujte modlitebné svetlo na čas modlitby, ak existuje taká príležitosť. Len málo ľudí vie, že pre domácu lampu potrebujete od svojho chrámu povolenie kňaza. Toto zahŕňa krst, spoločenstvo a spoveď. Ak ste ešte neprijali tieto nariadenia, snažte sa tak urobiť čo najskôr. 

Modlitba k Mikulášovi

Ó, Svätý Mikuláš, obdivovateľ nádherného Pána, náš teplý príhovor a všade v smútku rýchleho pomocníka!

Pomozov mne hriešnemu a jednotvárny v súčasnom živote rodiny a prosil Boha darovať Mi odpustenie všetkých svojich hriechov, zhrešil som Elika od mladosti, po celú dobu životnosti bane, skutku, slová, myslenia a všetkých mojich zmyslov; a nakoniec duša Pomozov mi katastrofálne, prosila Pána Boha všetkého stvorenia Sodetelya môže dodávať vzduch na mňa utrpenie a večné trápenie: áno vždy velebiť Otca i Syna i Ducha Svätého a príhovor vašej milosrdne, teraz i vždycky až na veky vekov.

Amen.

Pomáhame Nicholasovi zázračnému robotníkovi

Ak nechcete dať starú ruskú verziu - máte pocit, že text odvádza duchovné myšlienky, prečítajte si moderný preklad modlitby: 

Ó, svätý Mikuláš, čarodejník, Boží Spasiteľ a Spasiteľ. Počas rokov môjho života sa hriechy, ktoré neboli vykúpené, usadili vo mne. Nechajte ich z duše a pomôžte mi zmeniť svoj osud v duchovnom smere. Pomôž mi, aby som sa stal lepším, tolerantnejším a bližším k Pánovi Božemu. Nevzdávajte sa za chyby, chyby a skutky sú hriešne. Chráňte ma pred démonickou posadnutosťou a nepotrestajte ma za svoj záujem a závisť na katastrofe. Pomôžte mi zmeniť osud tohto prúdu a viesť ho do kanála cirkvi pravoslávie. A keď môj osud zmení na strane svetla, vziať moju dušu v stanovenú hodinu a postavil ma v rozsudku dní. Tak to byť. Amen.

Nálada, s ktorou hovoríte patróna, je veľmi dôležitá. Strach, sebectvo a chamtivosť spôsobujú, že ľudia usilovne vyhľadávajú čarovnú hůlku - pomôcku, ako zmeniť osud, jednoducho sa zbaviť problémov, ale nemení sa vo vnútri. Tento prístup je považovaný za sebecký a nepodnecovaný cirkvou.

Naopak, úprimnosť očisťuje myšlienky a srdcia a otvára cestu človeku, aby zachránil dušu. A očistená, modlitba cíti nové sily, obnovu a umiernenie, potrebné na skutočné pozitívne zmeny v akejkoľvek ťažkej situácii. Preto otázka, či je možné zmeniť osud, súvisí s vašou ochotou vnútorne sa meniť.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

63 − 55 =