Útulný dom

Uzávery dverí: inštalačné metódy a nastavovacie prvky

Dvere bližšie - špeciálne zariadenie, ktoré zabezpečuje plynulé zatváranie dverí. A ak v poslednej dobe zohrávala svoju úlohu obyčajná jar - dnes je to neoddeliteľný atribút verejných inštitúcií, obchodov, kancelárií a prístupových dverí vybavených interkomom. Uzatváranie je mäkšie, plynulé a bezhlučné. A ako dvere inštalovať bližšie k dverám?

Uzávery dverí: inštalačné metódy a nastavovacie prvky

Hladkosť mechanizmu zabezpečuje princíp hydrodropingu. Pri otvorení vstupnej brány je teda stlačená pružina, ktorá používa uloženú energiu na zatvorenie a návrat do svojej pôvodnej polohy.

Toto zariadenie je veľmi obľúbené kvôli rôznym inštalačným metódam a rôznym vstupným bránam, ktorým je možné ich inštalovať.

Typy zatváračov dverí

Sortiment tohto mechanizmu na modernom trhu je dosť široký. A toto zariadenie podlieha nejakej klasifikácii:

  • Horná zatváracia dvierka. Takéto zariadenie môže mať dve varianty konštrukcie tyče - koleno a posuvnú pneumatiku a namontované na hornú časť čepele;
  • potreba inštalácie stojanových zariadení sa uvažuje v štádiu konštrukcie a výstavby budovy. Sú inštalované na vstupnej bráne, v ktorej nie sú plány robiť otvory;
  • Uzávery skrytej inštalácie sú vybavené prefabrikovanými vstupnými bránami. Zariadenie tohto typu sa nachádza len v plátnach s určitou hrúbkou a sú relatívne novinkou na trhu. Najdôležitejšou vecou je urobiť správnu voľbu a nainštalovať takú látku, ktorá by sa dala ľahko otvoriť a mala by byť zatvorená bez námahy.

Metódy a typy inštalácie

Keď už hovoríme o inštalácii bránovej brány, existujú dva typy inštalácie: vonku a vnútri miestnosti. Ak má byť zariadenie upevnené na vnútorný list, zastavte ho štandardným spôsobom inštalácie, pri ktorom je karoséria mechanizmu pripevnená na plátne na strane otvoru a tyč s topánkou je namontovaná na krabici.

Vstupná brána z ulice je lepšie vybavená dverami bližšie zvnútra, inak bude vystavená neustálemu vystaveniu prachu a vlhkosti. Navyše, v mrazu môže mechanizmus zmrznúť a potom sa dvere nezatvoria vôbec.

Preto vo väčšine prípadov zastavte pri vnútornej inštalácii a potom už konajte v súlade s konštrukčnými prvkami a smerom otvárania vstupnej brány. Podľa pravidiel požiarnej bezpečnosti by mali byť vonkajšie dvere otvorené smerom von, čo znamená, že teleso zariadenia musí byť namontované na zárubni alebo na prídavnej upevňovacej lište.

Inštalácia dverí bližšie k stupňom vlastných rúk

Najprv musíte vybrať zariadenie, ktoré zodpovedá šírke a hmotnosti dverí. To nebude problém, pretože jeho trieda je špecifikovaná v dokumentácii. Teraz musíte určiť miesto a typ inštalácie.

Zhodnotenie smeru otvárania plátna urobte voľbu: keď otvoríte "na seba»Nainštalujte teleso prístroja na hornú časť čepele na strane pántov. V opačnom prípade je výrobok namontovaný na škatuľke a na pásku je pripevnená páčka. Mechanizmy hornej polohy sú namontované rovnako bez ohľadu na lištu.

Uzávery dverí: inštalačné metódy a nastavovacie prvky

Každé podobné zariadenie je vybavené schémou zapojenia, ktorá umožňuje označiť miesta otvorov. Jedinou podmienkou je, že schéma musí zodpovedať zvolenému typu inštalácie. Teraz musíte na plátne vyvŕtať otvory.

Pri inštalácii dverí bližšie k kovovým dverám je potrebné rameno pomocou špeciálnych upevňovacích prvkov - kapoty, ktoré chránia kov pred deformáciou v mieste inštalácie prvkov. Telo prístroja a pätka páky sú pripevnené pomocou samorezných skrutiek.

Skrutka, ktorá sa dodáva so súpravou, je navrhnutá tak, aby pripevnila pákovú časť páčky k telu. Nakoniec je páka spojená na kolene.

Nastavenie bližšieho zatvárania dverí vlastnými rukami

Teraz musíte nastaviť pákovú páčku tak, aby sa postavila kolmo na rovinu čepele. Ako na toChodím dvere bližšie? Ak chcete nastaviť zatváraciu silu vstupnej brány, je potrebné ju otvoriť, posúdiť rýchlosť zatvárania a nastaviť skrutky, aby ste ju dostali na požadovanú hodnotu.

Ak chcete nastaviť režim na hodnotu "s dapple"Uplatnených u dvierok s kombinačným zámkom alebo západkou, že je nutné, aby presné nastavenie rýchlosti zatvárania a sila pásu do dvoch zón: primárnym, kde rozsah sa pohybuje od 15 do 180 stupňov a nakoniec - v rozsahu od 15 do 0 °.

Vlastnosti nastavenia spočívajú v inštalácii mierne vyššej rýchlosti a sily v koncovej zóne na zablokovanie dverí, avšak rýchlosti oboch zón by sa nemali významne líšiť od seba.

Pri nastavení bližšieho dverí je dôležité neprekonávať skrutky, pretože to môže viesť k odtlakovaniu krytu zariadenia a úniku oleja, čo povedie k poruche mechanizmu.

Niektoré modely sú vybavené ďalšími možnosťami, napríklad brzdením otvoru. Upravením je potrebné ich dosiahnuť aj na požadovanej úrovni.

Neštandardné metódy inštalácie

Ak nie je možné inštalovať zariadenie podľa štandardnej schémy, inštalácia sa vykonáva pomocou prídavných prvkov - latí alebo rohov. Konštrukcia každého takého upevňovacieho prvku je zvolená individuálne, berúc do úvahy všetky nuansy.

Neštandardná inštalácia zahŕňa nasledovné:

  • ak nie je možné zaistiť páčku na krabici, uchýli sa k namontovaniu uhla, ktoré je upevnené skrutkami vo vodorovnej rovine. Páka je namontovaná na rohu zvnútra;
  • telo mechanizmu je namontované na rohu budovy, ktorého ukotvenie je horný sklon schránky a páka je pripevnená k samotnému plátu;
  • dvere sú vybavené montážnou doskou vyčnievajúcou z hornej časti tkaniva a teleso mechanizmu je namontované na ňom. Miesto pripevnenia páky je krabica;
  • na krabici je inštalovaná prívesná doska, k nemu je pripevnená zavírač dverí a páka je namontovaná na plátne;
  • Zavesenie dverí je štandardne namontované na plechu a páka je namontovaná na doske, čo zvyšuje veľkosť sklonu.
Uzávery dverí: inštalačné metódy a nastavovacie prvky

Vyššie spomenuté metódy upevnenia zatvárača dverí nepoškodzujú jeho funkčnosť a spoľahlivosť. Avšak na predĺženie jeho životnosti sa neodporúča pracovať na mechanizme z vonkajšej strany.

Ak chcete zablokovať vstupnú bránu, napríklad pri pohybe, je lepšie odpojiť páčku od zariadenia, a nie zastaviť s rôznymi ťažkými prvkami.

Ak sa mechanizmus musel inštalovať zvonku, je potrebné zabezpečiť jeho ochranu pred zrážkami a mrazom.

Ak sa budú dodržiavať tieto jednoduché pravidlá inštalácie, dverová bližšia bude slúžiť svojmu majiteľovi už veľa rokov.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

+ 1 = 5