Zosúladiť svoj dom sami? | pangudownloads.com
Útulný dom

Zosúladiť svoj dom sami?

Potreba duchovného očisťovania sa objavuje u každého človeka - je to prirodzená túžba vyhnúť sa negatívnemu každodennému životu a posilniť vieru v Boha a jeho Príčinu. Pre pravoslávnych veriacich je prirodzené snažiť sa očistiť nielen duchovne, ale aj fyzicky, aby tradične kňaz z kostola držal posvätné rituály pre domov pre farníkov.

Môžete však nasmerovať na toto a na svoje vlastné úsilie, najmä ak máte pocit pre túto duchovnú povznesenosť. Ako správne zasvätiť apartmán - prečítajte si nižšie.

Zasvätenie menom sv. Mikuláša

Zosúladiť svoj dom sami?

Rituál sa koná vo štvrtok, vhodný je aj každý štvrtok, na ktorom spadá jedna z veľkých pravoslávnych sviatkov. Skoro ráno, pred 9-10 hodinou, choďte do chrámu. Musíte kúpiť sviečky tam, ktoré si vezmete domov, tri kusy.

Ďalšie tri jednoduché sviečky, kúpiť a dať do obrazu Nicholas Wonderworker.

Pred ikonou vytvorte trikrát znak kríža a povedzte: "Wonderworker Nikolai, požehná ma, aby som vyčistil byt a vyhnal z neho démonickú moc. Amen. ".

Po návrate domov pred poludním svietiť prvú sviecu a dať ju po obvode domu, nezabudnite na kúpeľňu, sklady a balkón. Zámky prechádzajú krížom cez sviečku. Ako zasvätiť byt sám? Aby rituál mohol fungovať, bude správne čistiť apartmán v predvečer v stredu. Použite sviečku zabalenú do papiera a vyhoďte, len nie v koši, ale skôr prikopaite niekde v parku v zemi.

Použite druhú a tretiu sviečku na nasledujúce štvrtky - len tri týždne. Pred opätovným čistením domu opäť navštívte chrám a modlite sa pred obrazom Wonder-pracovníka. Výsledkom je útulnosť a sviežosť v dome, oslobodenie od chorôb a chorôb, pozitívna atmosféra v domácnosti. Takýto trojtýždňový rituál sa môže konať každý rok.

Známky "špinavého" domu

Okrem interných potrieb môžete pochopiť, že byt musí byť zasvätený z nasledujúcich dôvodov:

Zosúladiť svoj dom sami?
  • Vaša rodina sa sťažuje na zvláštny pocit, že v stenách domu sú "Nikde sa nenechávať";
  • Nechcem ísť domov, nie je to útulné;
  • v rodine časté hádky;
  • mali ste hostí, po ktorých ste nepríjemní;
  • zvieratá ochorejú, rastliny zomierajú;
  • ste narušený nepochopiteľným šelestom a klepaním, najmä v noci;
  • technika sa rozpadá, žiarovky vyhorejú, pokrmy sa rozbijú, kohútiky tečú;
  • Byt je napadnutý hmyzom škodcami;
  • veci sú neustále stratené, neexistuje poriadok.

Elsi z uvedených položiek väčšina z vás je prítomná, čo nepriamo naznačuje potrebu zasvätiť byt.

Svätá voda na pomoc

Veľmi dobrý exorcizmus je vylúčený z domu svätou vodou, ktorú možno kedykoľvek priniesť z chrámu - aby si v kostoloch pripravil svätú vodu v fľašiach, jeho cena je symbolická. Môžete tiež použiť vodu, ktorú kňaz zasvätil vo vašich rukách na dovolenke - prineste nádobu s vodou a čakajte na kňaza, aby prešiel kadidelnicou. Obe možnosti sú vhodné.

Zosúladiť svoj dom sami?

Svätá voda stráca svoje zázračné vlastnosti, ak je v dome dlhší čas - je nabitá negatívom svetského života, "Nahlodáva". Pre silné posvätenie je potrebná čerstvá svätá voda.
Pred vysvätiť byt s svätenou vodou správne vykonať fyzickú čistenia: Umyte všetky podlahy a hladký povrch vody, až kým nie je jasné, potom uvoľniť všetok nábytok a predmety z vrstvy prachu, ale tenký to môže zdať, potom ležal všetko vaše miesta a odstrániť z oka prebytku, umyť riadu a zmeniť všetky posteľné prádlo, umyť všetko, čo je pripravené na pranie, suché, ležať na mieste. Požiadajte všetkých obyvateľov domu, aby plávali vopred a dobre sa umyť, aby bolo aj telo čisté. Tréning je skončený.

Držte nádobu v ľavej ruke, napravte striekajúcu svätú vodu pred sebou a pohybujte sa po stenách celého bytu. Začnite od východného rohu a pohybujte sa v smere hodinových ručičiek. Modlite sa za seba po celý čas. "Otče náš" alebo ak váhate, neviete o pamäti, zopakujte "V mene Otca a Syna a Ducha Svätého." Amen. "

Keď prechádzate cez všetky izby a rohy, posypte každého člena rodiny, domáce zvieratá, rúru, jedálenský stôl a posteľ. Nevdychujte byt niekoľko hodín, aby zlí duchovia neprenikli okamžite z ulice. Výsledkom bude blahodárnejšia nálada, pokoj a upokojenie každého člena rodiny, rast blahobytu. Takéto čistenie sa môže vykonať každý mesiac, pred veľkými sviatkami, dôležitými udalosťami alebo po škandáloch a problémoch - je to potrebné.

Ako posvätiť byt s 33 sviečkami z Jeruzalema

V Hier
sa nachádza veľká svätyňa - kostol Božieho hrobu, v ktorom veriaci z celého sveta
pokoj, pútnik alebo cestovanie na podnikanie svätých miest, môžu položiť veci na svätyňu Božieho hrobu. Potom sa objekt stáva posvätným a nadobúda zázračné vlastnosti. Zvlášť cenené kostolné sviečky, ktoré navštívili túto svätyňu.

Zosúladiť svoj dom sami?

Tradične sa na oltár Božieho hrobu nachádza zväzok 33 parafínových sviečok. Po rituáli svietia tieto sviečky buď podľa celej parta, alebo jeden po druhom - podľa potreby. Máte taký zväzok, môžete ho použiť na modlitbu, upratovanie domu, osvetlenie na dovolenku, s výnimkou Vianoc a prebudenia.

Ako správne zasvätiť byt s Jeruzalemskou sviečkou? Ak nemáte príležitosť priviesť si ich z Jeruzalema, môžete si objednať balík na internete alebo si kúpiť v kostole.

Je tiež prirodzené, že dostanete veľa darov od priateľov alebo príbuzných. Pripravte dom, ako je popísané vyššie, po všeobecnom čistení a fyzickom vyčistení. Zvýraznite deň a strávte to tak, aby sa tento čas mohol nazývať jasný - nevyriešite pracovné problémy, nehádžte sa, nenechajte sa zarmútiť a nerobte sa rozptýlenými materiálnymi vecami.

Zatvorte jednu sviečku alebo celý zväzok pred domácim ikonostasom. Prečítajte si svoju obľúbenú modlitbu alebo "Otče náš" pred plameňom sviečky, prekrížte sa a neodvracajte sa od horiacich sviečok. Môžete napáliť sviečku na konci alebo po nejakom čase, aby ste ju uhasili, jednoducho nevyfukujte plameň, ale použite uzáver alebo šálku. V tomto prípade zostane sviečka svätá a môže sa znova použiť.

Zosúladiť svoj dom sami?

Takáto udalosť sa môže konať niekoľkokrát za rok, najmä v jasných chvíľach, ako aj pre veľkú potrebu, ak je niekto z domácnosti chorý alebo sa do rodinného krbu dostali iné ťažkosti. V dôsledku toho váš dom dostane milostivú atmosféru, despondenciu, strach, nepríjemný pocit sa rozptýli.

Dali sme príklady pravoslávnych kresťanov ako bytu na posvätenie a očistenie, čo znamená, že sa nezmieňujú ľudové metódy týkajúce sa pohanstva a domácej mágie.

Používať ich spolu s tradičnými pravoslávnymi rituálmi by bolo nesprávne, pretože vaše kroky by mali byť konzistentné a realizované.

Neponáhľajte, ako z jedného režimu do druhého - na svätenú vodu lappato dnes, zajtra, soľ, deň potom, čo čínske amulet - očista duše vášho domova bude trvať nejakú dobu, a lepšie výsledky možno dosiahnuť, ak účel a vieru v srdci pravidelne opakovať rituál. Nezabudnite na dôležitosť požehnania kňaza z vašej cirkvi - vždy ho prijímate vyznávaním a prijímaním podľa kánonu.

Byť požehnaný, šťastný a postarať sa o váš útulný domov od bolesti a zla!

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

13 − = 4