Choroby zawodowe: co jest obciążone codzienną pracą na rzecz zdrowia? | pangudownloads.com
Zdrowie kobiet

Choroby zawodowe: co jest obciążone codzienną pracą na rzecz zdrowia?

Choroby zawodowe to choroby, zaburzenia i inne zakłócenia w funkcjonowaniu narządów i układów, które rozwijają się w niekorzystnych warunkach pracy. Innymi słowy, są to zaburzenia, których czynnikiem wywołującym są warunki pracy pacjenta.

Kiedy bezpieczeństwo jest przede wszystkim

Bardzo często pojęcie to jest mylone z chorobami spowodowanymi obciążeniem pracą lub przepracowaniem. Na przykład aktorom przypisuje się zaburzenia psychiczne, ponieważ są one stale "Na żywo" życie innych ludzi, a zawały pracowników medycznych są związane z ich ciągłym napięciem w służbie. Są to nieco inne koncepcje, ale przydadzą się informacje o tych i innych opcjach dotyczących chorób zawodowych.

Choroby zawodowe: co jest obciążone codzienną pracą na rzecz zdrowia?

Tak więc, choroby zawodowe obejmują zaburzenia potęgowanymi ze stałą ekspozycją na działanie szkodliwych substancji i czynników, jak również powikłań związanych z obecnymi w leczeniu przewlekłych chorób w organizmie.

Oczywiście w tej kategorii nie można uniknąć przypadków obrażeń w zakładach przemysłowych, w których osoba całkowicie lub częściowo traci normalną zdolność prawną.

Występowanie patologii o charakterze zawodowym zależy bezpośrednio od poziomu i jakości wyposażenia przedsiębiorstw, ich uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i organizacji procesu technologicznego. Dlatego nie można uznać tego problemu za czysto medyczny. Główną metodą zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym jest zapewnienie ludziom pracy optymalnych warunków do ciągłej aktywności. Ta odpowiedzialność spoczywa całkowicie na barkach pracodawcy i nie ma znaczenia, czy instytucja jest prywatna czy publiczna.

Nie chciałbym ponownie krytykować naszej Ojczyzny, ale są to nasze domowe listy chorób zawodowych obfitujących w różne medyczne terminy.

Jak diagnozuje się chorobę zawodową?

Choroby zawodowe: co jest obciążone codzienną pracą na rzecz zdrowia?

Istnieje cała nauka zwana patologią zawodową. Obejmuje badanie przyczyn, mechanizmów powstawania i obrazu klinicznego chorób, których czynnikiem prowokującym jest wpływ zagrożeń przemysłowych na organizm ludzki. Ta sama nauka dotyczy oczywiście diagnozy, leczenia i zapobiegania chorobom o charakterze zawodowym.

Analizę naruszeń przeprowadza początkowo lekarz-terapeuta.


Ekspert prowadzi diagnostykę, opierając się na anamnezie i badaniu pacjenta, po czym bezbłędnie określa niuanse uwarunkowań swojej pracy.

Następnie następuje pogodzenie symptomów i czynników prowokujących z jedną klasyfikacją przyczyn chorób zawodowych:

 • Wpływ negatywnych czynników biologicznych;
 • Fizyczne zmęczenie i przeciążenie na służbie;
 • Chemikalia (rtęć, ołów, mangan, benzen, amoniak, dwutlenek siarki, kwas siarkowy, alkohol metylowy / etylowy itp.);
 • Niekorzystne warunki środowiskowe i meteorologiczne;
 • Produkcja krzemu lub pyłu węglowego;
 • Warunki intensywnego i stałego hałasu;
 • Jonizacja i inne niebezpieczne promieniowanie;
 • Ostre wahania ciśnienia atmosferycznego.

Wszystkie te czynniki prowokujące mogą powodować nieodwracalne skutki dla zdrowia i zdolności do pracy osoby.

Choroby zawodowe: co jest obciążone codzienną pracą na rzecz zdrowia?

Dlatego wiele osób pracujących w potencjalnie niebezpiecznych warunkach jest zainteresowanych możliwymi metodami ochrony przed szkodliwymi konsekwencjami "Uczciwa praca".

Emerytury za choroby zawodowe są podwyższone. Ludzie to nazywają "Emerytury za szkodliwość". Co do zasady, wiek emerytalny przychodzi przed terminem, w tym przypadku (na przykład Nurkowie otrzymują rekompensatę za stażu pracy od 33-35 lat, a minimalny wiek wyjścia emerytalnego z nimi i wszyscy 29 lat!).

Taką rekompensatę materialną można dokonać za pośrednictwem odpowiednich instytucji państwowych, zbierając wszystkie niezbędne zaświadczenia i dokumenty, w tym diagnozę lekarza.

Co zwykle kojarzy się z chorobami zawodowymi?

Rozmawialiśmy o prowokujących czynnikach patologii związanych z warunkami pracy ludzkiej. A teraz zastanówmy się nad najczęstszymi naruszeniami w pracy zawodowej, a my określimy, z jaką konkretną pracą mogą być połączone.

Być może wielu z was będzie w stanie określić z wyprzedzeniem metodę ochrony przed chorobami zawodowymi, wiedząc, skąd pochodzą i jakie grożą.

Choroby zawodowe: co jest obciążone codzienną pracą na rzecz zdrowia?
 • Chroniczne zatrucie. Przewlekłe zatrucie jest typowe dla tych, którzy ciągle
  kontakty z substancjami toksycznymi i działa w przemyśle chemicznym. Do tej kategorii należą również osoby pracujące w zakładach kompresorowo-chłodniczych, piekarniczych i fermentacyjnych;
 • Zakurzone zwłóknienia i pneumokoki. Często występują u pacjentów, którzy mają częsty kontakt z pyłem (w tym zawierającym dwutlenek krzemu). Zwykle są to pracownicy spichlerzy i fabryk produkujących piwo i napoje bezalkoholowe. Można również klasyfikować osoby pracujące w przemyśle transportowym i przemyśle zbożowym;
 • Zakurzone zapalenie oskrzeli. Ta choroba zawodowa rozciąga się głównie na tych, którzy są w warunkach wysokiej koncentracji pyłu organicznego (mąki itp.), Zwłaszcza dla robotników do pieczenia chleba;
 • Toksyczne zapalenie oskrzeli i pneumoskleroza. Choroby ludzi, którzy pracują w przedsiębiorstwach spożywczych lub mają częste kontakty z agresywnymi środkami dezynfekcyjnymi;
 • Astma oskrzelowa. Jest to praktycznie naturalne dla osób mających kontakt z alergenami, rozpuszczalnikami, pyłem z mąki, drażniącymi gazami. Tutaj można przewozić pracowników piekarni, cukierni, makaronów;
 • Żylaki, zakrzepowe zapalenie żył, zaburzenia troficzne, patologie mięśni obwodowych i nerwów. Ta lista chorób dotyczy osób zaangażowanych w stałą pracę. W zależności od obciążenia może to być wykonane nawet przez fryzjerów;
 • Choroba wibracyjna. Ta patologia jest niebezpieczna dla tych, którzy pracują w warunkach stałego napięcia statycznego pojedynczej grupy mięśni, wykonując ten sam ruch. Może również rozwinąć się u tych, którzy są poddawani ciągłemu przechłodzeniu kończyn i wymuszonej pozycji tułowia przez długi czas. W tej kategorii należy wprowadzić działające przenośniki taśmowe, bokery, sterowniki, sterowniki;
 • Zaćma. Jest to cecha charakterystyczna dla tych, którzy są stale narażeni na promienistą energię niezbędną
  intensywność (promieniowanie elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości lub podczerwieni). Wśród nich są głównie pracownicy w dziale pieca produkcji żywności;
 • Choroby zawodowe: co jest obciążone codzienną pracą na rzecz zdrowia?Progresywna krótkowzroczność. Niebezpieczny dla tych, których służba wiąże się ze stałym zmęczeniem oczu;
 • Utrata słuchu (ubytek słuchu). Zaburzenie to prawie zawsze dotyka ludzi, którzy pracują w warunkach nagłego lub intensywnego ciągłego hałasu. Do tej kategorii należą pracownicy działów fermentacji zakładów fermentacyjnych, tłoczni makaronów, zakładów cukierniczych i spożywczych, działów żywności w cukrowniach itp.

Zapobieganie wszystkim tym chorobom powinno być wyraźnie wskazane przez Twojego specjalisty.

Eksperci twierdzą, że pracownicy fabryk i dużych przedsiębiorstw nie są jedynymi zagrożonymi przez zdrowie. Na przykład istnieje wiele chorób zawodowych nauczycieli związanych z układem nerwowym, oddechowym i krążenia. Wiele chorób zawodowych dotyczy pracowników służby zdrowia. Na przykład pracownicy w pomieszczeniach rentgenowskich są stale narażeni na szkodliwe promieniowanie, a ci, którzy pracują w klinice chorób zakaźnych ryzykują poważne choroby.

Rejestracja chorób zawodowych

Jak zorganizować choroby zawodowe, powiedzmy, przez słuch?

Do tego potrzebujesz:

Choroby zawodowe: co jest obciążone codzienną pracą na rzecz zdrowia?
 • Aby skontaktować się z kliniką z terapeutą (przydzieli on badania odpowiednim specjalistom);
 • Uzyskaj diagnozę;
 • Złóż podanie do Rospotrebnadzor, aby zbadać miejsce swojej działalności;
 • Uzyskaj wyciąg od inspektora bezpieczeństwa pracy;
 • Uzyskaj od pracodawcy akt komisji dotyczący Twojej pracy;
 • Złóż wniosek do profesjonalnego patologicznego ośrodka medycznego o wydanie opinii (ze wszystkimi wymienionymi dokumentami).

W centrum was mogą być wymagane świeże testy i badania, więc bądź przygotowany, aby je przekazać.

Kariera jest nie tylko dochodowa, ale czasami niebezpieczna. Niech twoja aktywność nie wpływa na twoje zdrowie!

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

3 + 5 =