Beyin omurilik sıvısı kistinin tedavisi: neoplazm giderimi yöntemleri | pangudownloads.com
Kadın sağlığı

Beyin omurilik sıvısı kistinin tedavisi: neoplazm giderimi yöntemleri

Beyin-omurilik sıvısının tedavisi - beynin bir patolojisi - kapsamlı bir tanıdan sonra yapılan karmaşık bir egzersiz, hastanın yönetiminin seyrini belirleme ve cerrahi yöntemini seçme. Benzer bir hastalık hem çocuklarda hem de erişkinlerde ortaya çıkabilir, doğuştan veya edinsel olabilir.

Tanıyı ve tedaviyi başlatmayı onaylayın

Beyin omurilik sıvısı kistinin tedavisi: neoplazm giderimi yöntemleri

Tedavi sadece tanı tamamlandıktan sonra başlatılır. Tanı manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi, ultrason kullanarak olabileceğini doğrulayın. Bir kist, kafatasının herhangi bir bölgesinde meydana gelebilen sıvı bir kitle ile dolu bir balondur.

Ortaya çıkan semptomlar, patolojinin tam yerini gösterebilir. Ancak çoğu zaman, posterior kranial fossa bölgesinde, sol veya sağ temporal lobdaki neoplazm, gelişimin ilk aşamalarında kendini göstermez. Teşhisi doğrularken, doktorun talimatlarına kesinlikle uymalı ve tedaviyi hemen uygulamayı kabul etmelisiniz.

Terapiye ihtiyaç duyulmadığı zamanlar vardır. Böyle bir durumda bekle-gör taktikleri seçilmekte, patolojinin dinamikleri kontrol edilmekte ve progresyon sürecinde acil cerrahi müdahale öngörülmektedir.

Operatif tedavi çeşitli yöntemlerle yapılabilir: endoskopi, sistosistostomi, eksizyon ve şant yardımı ile. Bu tür radikal yöntemler, sadece kistik neoplazmın boyut olarak arttığı veya ağrılı semptomlara yol açtığı durumlarda gereklidir.

Araknoid beyin omurilik sıvısının tedavisi (hacim)

Beyin omurilik sıvısı kistinin tedavisi: neoplazm giderimi yöntemleri

Bu türün tümörleri, serebrospinal sıvıya benzer bir sıvı içeren zarfın yarılmasının bir sonucu olarak oluşan iyi bir oyuklardır. Kural olarak, diğer patolojilerin bir arka planına karşı bir araknoid kist oluşur, yani ikincil bir hastalık veya komplikasyon olur.

Hastalık konjenital veya edinilmiş olabilir. Çoğunlukla çocuklarda ve ergenlerde erkeklerde görülür. En sık rastlanan araknoid kist temporal lob (sağ veya sol) ve posterior kranial fossadır. Genellikle neden travma veya iltihaptır.

Kist içindeki basınç aşıldığında, intrakraniyal basınç, serebral korteksi sıkmaktan hoş olmayan semptomlara neden olur: bulantı, kusma, konvülsiyonlar, halüsinasyonlar. Tümörün boyutu, içindeki sıvının miktarındaki artışa veya tümöre neden olan devam eden inflamatuar süreç nedeniyle daha büyük hale gelir.

Araknoid kist ameliyatla tedavi edilir. Doktor aşağıdaki yöntemlerden birini seçer: endoskopi, eksizyon, manevra. Radikal tedavinin ana göstergesi semptomların ilerlemesidir: konvulsif paroksismalar, fokal özelliklerin gelişimi, kanamalar, likör dolaşım bozuklukları, vb.

Retrocerebellar araknoid kist: beyinden alınma

Beyin omurilik sıvısı kistinin tedavisi: neoplazm giderimi yöntemleri

Bu tür, araknoidalden farklı olarak, gri cevher hücrelerinin ölümünün sonucu olarak organın dışında değil, organın içinde oluşur. Görünüşün nedeni bu bölgede bir inme, zayıf kan dolaşımı olabilir; kafatasındaki cerrahi müdahaleler; travma; inflamatuar süreçler (pr. ensefalit). Büyüme, enfeksiyonların yeni odakları mikro vuruşlar tarafından provoke edilebilir.

Bu tip neoplazmın tedavisi, semptomların tanısı ve araştırılmasından sonra başlar. Kural olarak, hastalığın asemptomatik seyri olduğunda, herhangi bir tıbbi tedaviye gerek yoktur. Hasta, periyodik olarak, sağ veya sol temporal lobun patolojisinde olduğu gibi, tümörün boyutunu kontrol etmek için bir nöroloğu ziyaret etmelidir. İçinde bir artış varsa, belirtiler daha belirgin hale gelir, cerrahi müdahaleye başvururlar.

Başarısız olarak, herhangi bir kistiniz varsa, tam bir sınava girmeniz gerekir. Tam ölçekli tanı, hastalığın nedenlerini belirlemenize, optimal tedavi yöntemini seçmenize (cerrahi, ilaç tedavisi), riskleri değerlendirmenize ve geleceğe yönelik bir tahminde bulunmanıza olanak tanır.

Retrocerebellar kist üç yöntemden biri ile kaldırılabilir:

  1. endoskopi - En modern ve en güvenli seçeneklerden biri. Operasyon sırasında, sıvıyı çıkarmak için kafatasına bir endoskop sokulur. Bununla birlikte, endoskopi, beyin içindeki tümörlerin varlığında kullanılamaz;
  2. baypas - neoplazmdan diğer vücut boşlukları boyunca sıvı dağılımına izin veren bir prosedür, ki bunun için normal bir durum söz konusudur;
  3. Kafatasının Trepanasyonu - Nöroşirürji yöntemlerinden biri. Bu seçenek daha büyük risklerle ilişkilidir, ancak sadece bu şekilde sadece kistin akışkanını değil, aynı zamanda duvarlarını da tamamen ortadan kaldırmak mümkündür.

Epifiz kistleri

Beyin omurilik sıvısı kistinin tedavisi: neoplazm giderimi yöntemleri

Bu tür hastalığa baş ağrısı, yönelim bozukluğu, uyuşukluk, çift görme, yürümede zorluklar eşlik eder. Bu belirtilerin yokluğunda, eğitimin büyüklükte artmayacağı muhtemeldir.

Çoğu durumda, bu patolojinin diğer hastalıkların teşhisi sırasında oldukça tesadüfen bulunduğunu belirtmek gerekir.

İlk aşamada ilaç tedavisi kullanılır. Tümör gelişiminin dinamiklerini sürekli izlemek gereklidir. Akış şiddetli ise, cerrahiye başvurunuz.

Kist nasıl tedavi edilir?

Bu durumda ilaç kullanılabilir. Eğitimin nedenleri iltihaplı süreçler, meninkslerde kanamalar, felçler, cerrahi girişimler olabilir.

Cerrahi tedavi kullanımı için endikasyonlar: araknoidal formasyonların görünümü, konvulsif paroksismların ilerlemesi, viral dolaşımın bozulması.

Temporal lobun kistik lob kaldırılması için yöntemler:

  • İğne aspirasyonu ile boşluğunun drenajı. Bu yöntem en basitlerinden biridir, ancak genellikle bu tür tedaviden sonra hastalığın bir nüksetmesi vardır;
  • Trepanasyon ve posterior fossa veya temporal lob tümörlerinin açık olarak çıkarılması. Olumlu olan şey, kistin boşluğunu incelemenizdir, ancak tümörlerin yeniden gelişmesine yol açabilen ameliyat sonrası yara izleri vardır;
  • Beynin manevrası, iç (içeriğin subdural boşluğa akışı) ve dış (karın boşluğuna) olabilir. Drenaj gibi bu yöntem basittir, ancak hasta şantta bağımlı hale gelir. Bu yöntemin önemli bir dezavantajı, yüksek bir komplikasyon riskidir;
  • Lazer dahil olmak üzere endoskopi;
  • Semptomatik tedavi, ağrı, nöbetler ve hastalığın diğer tezahürlerinin giderilmesinden oluşur.

Sağ ve sol temporal lobun karaciğer kisti: komplikasyonlar

Beyin omurilik sıvısı kistinin tedavisi: neoplazm giderimi yöntemleri

Hastalığın gelişimi ve ilerlemesi, içindeki basınç artışı, beyin iltihabı, beyin sarsıntısı, mikrostrakt, multipl skleroz ve nöroinfeksiyon dahil olmak üzere bu alanda kan dolaşımının bozulmasından kaynaklanır.

Sadece kisti çıkarmak yeterli değildir, ileride patolojinin tekrarlanmasını önlemek için, görünüşünün nedenini ortadan kaldırmak gereklidir. Örneğin, enfeksiyöz ve otoimmün süreçlerde kronik inflamasyonu tanımlamak ve ortadan kaldırmak için. Bu durumda, antibakteriyel ilaçlar, immünomodülatörler almak, vücudun savunma sistemini restore etmek ve otoimmün agresyonunu azaltmak gerekir.

Meninge adezyonlarını çözmek için, sol veya sağ temporal lobun beyin-omurilik sıvısı görüldüğü için, alt birim ve sindirim ve karipinin özel preparatlarına ihtiyaç vardır.

Normal serebral dolaşımını düzeltmek için, kanı seyrelten ilaçlara ihtiyaç vardır. Kolesterolü düşürmeniz, kan basıncını normalleştirmeniz gerekir.

Beynini oksijen ile zenginleştirmek ve metabolik süreçleri iyileştirmek için antioksidanlar ve nootropikler kullanılır.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

1 + 3 =