Zdravie žien

Choroby z povolania: čo je plné každodennej práce na zdraví?

Choroby z povolania sú choroby, poruchy a iné poruchy vo fungovaní orgánov a systémov, ktoré sa vyvíjajú v nepriaznivých pracovných podmienkach. Inými slovami, ide o poruchy, ktorých provokačným faktorom sú pracovné podmienky pacienta.

Contents

Keď je bezpečnosť predovšetkým

Veľmi často je tento pojem zamieňaný s chorobami spôsobenými pracovným zaťažením alebo prepracovaním. Napríklad, hercom sa pripisujú duševné poruchy, pretože sú neustále “Reside” životy iných ľudí a infarkty zdravotníckych pracovníkov súvisia s ich neustálym napätím v službe. Ide o mierne odlišné pojmy, ale bude pre vás užitočné vedieť o týchto a ďalších možnostiach chorôb z povolania.

Choroby z povolania: čo je plné každodennej práce na zdraví?

Pre choroby z povolania sú teda poruchy, ktoré sa zhoršili na pozadí konštantného kontaktu so škodlivými látkami a faktormi, ako aj komplikácie spojené s už existujúcimi chronickými patologiami v tele.

Samozrejme, v tejto kategórii nie je možné zavádzať prípady pracovných úrazov, proti ktorým osoba úplne alebo čiastočne stráca normálnu právnu spôsobilosť.

Prevaha patológií profesionálnej povahy priamo závisí od úrovne a kvality vybavenia podnikov, ich sociálno-ekonomických podmienok a organizácie technologického procesu. Preto nie je možné považovať tento problém za čisto medicínsky. Hlavnou metódou prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania je poskytnúť pracovníkom optimálne podmienky pre ich konštantnú činnosť. A táto zodpovednosť spočíva výhradne na ramenách zamestnávateľa a nezáleží na tom, či je inštitúcia súkromná alebo verejná.

Nechcel by som opäť kritizovať našu vlasť, ale je to naša domáci zoznam chorôb z povolania, ktoré sa vyznačujú rôznymi zdravotnými pojmami.

Ako je diagnostikovaná choroba z povolania?

Choroby z povolania: čo je plné každodennej práce na zdraví?

Existuje celá veda zvaná pracovná patológia. Zahŕňa štúdium príčin, mechanizmov vzniku a klinického obrazu chorôb, ktorých provokačným faktorom je vplyv priemyselných rizík na ľudské telo. Rovnaká veda sa samozrejme zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou chorôb profesionálnej povahy.

Analýza porušení spočiatku vykonáva lekár-terapeut.


Expert vedie diagnostiku, spolieha sa na anamnézu a vyšetrenie pacienta, po ktorom bezpodmienečne špecifikuje nuance podmienok jeho práce.

Potom dochádza k zosúladeniu príznakov a provokačných faktorov s jedinou klasifikáciou príčin chorôb z povolania:

 • Vplyv negatívnych biologických faktorov;
 • Fyzická únava a preťaženie v službe;
 • Chemikálie (ortuť, olovo, mangán, benzén, amoniak, oxid siričitý, kyselina sírová, metylalkohol, atď.);
 • Nepriaznivé environmentálne a meteorologické podmienky;
 • Výrobný kremík alebo uhoľný prach;
 • Podmienky intenzívneho a konštantného hluku;
 • Ionizujúce a iné nebezpečné žiarenie;
 • Výrazné kolísanie atmosférického tlaku.

Všetky tieto provokujúce faktory môžu spôsobiť nenapraviteľné dôsledky pre zdravie a pracovnú schopnosť osoby.

Choroby z povolania: čo je plné každodennej práce na zdraví?

Preto mnoho ľudí pracujúcich v potenciálne nebezpečných podmienkach má záujem o možné metódy ochrany proti škodlivým následkom “Čestná práca”.

Dôchodky za choroby z povolania sú zvýšené. Ľudia to hovoria “Dôchodky za škodlivosť”. Zvyčajne je vek odchodu do dôchodku v tomto prípade skorší ako lehota (napr. Submarinári dostanú náhradu za službu už od 33-35 rokov a minimálny vek odchodu do dôchodku je 29 rokov!).

Takúto hmotnú kompenzáciu je možné uskutočniť prostredníctvom príslušných štátnych inštitúcií, zhromaždením všetkých potrebných osvedčení a dokumentov vrátane diagnostiky lekára.

Čo je zvyčajne spojené s chorobami z povolania?

Hovorili sme o provokačných faktoroch patológií spojených s podmienkami ľudskej práce. A teraz sa zamyslite nad tým najobvyklejšími profesionálnymi porušeniami a špecifikujeme, s akou konkrétnou prácou sa dajú spájať.

Možno mnohí z vás budú môcť vopred určiť spôsob ochrany proti chorobám z povolania, vedia odkiaľ pochádzajú a ako to ohrozujú.

Choroby z povolania: čo je plné každodennej práce na zdraví?
 • Chronická intoxikácia. Chronická otravu je typická pre tých, ktorí neustále
  kontakty s toxickými látkami a práca v chemickom priemysle. Do tejto kategórie patria aj ľudia pracujúci na chladiarenských kompresoroch, pekárskych a fermentačných zariadeniach;
 • Prachové fibrózy a pneumokokóza. Často sa vyskytujú u pacientov, ktorí sú často v kontakte s prachom (vrátane obsahu oxidu kremičitého). Zvyčajne sú to robotníci z cukrární a tovární na výrobu piva a nealkoholických nápojov. Tiež je možné klasifikovať ľudí, ktorí pracujú v odvetviach dopravy a čistenia obilia;
 • Prachová bronchitída. Táto choroba z povolania sa týka najmä tých, ktorí sú v podmienkach vysokej koncentrácie organického prachu (múka atď.), Najmä pre pracovníkov na pečenie chleba;
 • Toxická bronchitída a pneumoskleróza. Choroby ľudí, ktorí pracujú v potravinárskych podnikoch alebo majú často kontakty s agresívnymi dezinfekčnými prostriedkami;
 • Bronchiálna astma. Je prakticky prirodzené pre tých, ktorí sú v kontakte s alergénmi, rozpúšťadlami, prachom z múky, dráždivými plynmi. Tu je možné nosiť robotníkov, cukrárov, výrobcov makarónov;
 • Kŕčové žily, tromboflebitída, trofické poruchy, patologické stavy periférnych svalov a nervov. Tento zoznam chorôb sa týka tých, ktorí vykonávajú stálu prácu. V závislosti od zaťaženia môže byť aj kaderníkom;
 • Vibračná choroba. Táto patológia je nebezpečná pre tých, ktorí pracujú v podmienkach neustáleho statického napätia jednej sku- piny svalov, čo spôsobuje rovnaký pohyb. Môže sa tiež vyvíjať u tých, ktorí sú vystavení neustálemu prechladnutiu končatín a nútenej polohe kmeňa počas dlhého časového obdobia. V tejto kategórii je potrebné zaviesť pracovné dopravníky, bokery, kontroléry, vodičov;
 • Šedý zákal. Je to charakteristické pre tých, ktorí sú neustále vystavení žiarivej energii podstatným
  (infračervené alebo vysokofrekvenčné elektromagnetické žiarenie). Medzi nimi sú najmä pracovníci v oddeleniach výroby potravín;
 • Choroby z povolania: čo je plné každodennej práce na zdraví?Progresívna krátkozrakosť. Nebezpečný pre tých, ktorých služby súvisia s trvalým poškodením očí;
 • Strata sluchu (strata sluchu). Táto porucha takmer vždy postihuje ľudí, ktorí pracujú v podmienkach náhleho alebo intenzívneho neustáleho hluku. Do tejto kategórie patria pracovníci oddelení v oblasti cukrární v závodoch na kvasenie, lisovne cestovín, cukroviniek a potravinárskych podnikov, potravinárske oddelenia cukrovarov atď.

Prevenciu všetkých týchto ochorení by mal jasne naznačiť váš pozorný špecialista.

Odborníci tvrdia, že zamestnanci tovární a veľkých podnikov nie sú jediní, ktorí sú ohrození zdravím. Existuje napríklad mnoho chorôb z povolania učiteľov spojených s nervovým, respiračným a obehovým systémom. Mnoho chorôb z povolania sa vzťahuje na zdravotníckych pracovníkov. Napríklad pracovníci v röntgenových miestnostiach sú neustále vystavení škodlivému žiareniu a tí, ktorí pracujú na klinike infekčných ochorení, sú vystavení vážnym ochoreniam.

Registrácia chorôb z povolania

Ako zabezpečiť choroby z povolania, povedzme, počuť?

Pre to potrebujete:

Choroby z povolania: čo je plné každodennej práce na zdraví?
 • Kontaktovať terapeuta s klinikou (pridelí vyšetrenia súvisiacim odborníkom);
 • Zistite si diagnózu;
 • Požiadajte Rospotrebnadzor o štúdium miesta vašej činnosti;
 • Získajte výpis od inšpektora bezpečnosti práce;
 • Získajte od zamestnávateľa akt komisie o vašej práci;
 • Požiadajte profesionálne patologické lekárske centrum o stanovisko (so všetkými uvedenými dokumentmi).

V strede vás môžu byť potrebné čerstvé testy a výskum, takže buďte pripravení na ich odovzdanie.

Kariéra je nielen zisková, ale niekedy nebezpečná. Nechajte vašu aktivitu neovplyvňovať vaše zdravie!

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply